BD Cacovická 7, Brno

Brno-Husovice (2011)

Návrh zahrnuje demolici původního rodinného domu a novostavbu bytového domu o 8 bytových jednotkách. Stavba bytového domu reaguje na měřítko okolního prostředí, respektive na okolní zástavbu a její využití, které zaplňuje městskou strukturu mezi zastavěnými územími podél městské komunikace. Stavbou bytového domu v uliční části zůstane zachován charakter uliční řadové zástavby. Bytový dům se svým celkovým vzhledem začleňuje do zástavby rodinným a bytových domů při ul. Cacovická a navazuje na organický růst zástavby dané ulice. Navržená výška bytového domu – třípodlažní objekt, umožňuje budoucí reakci okolní zástavby výškově se přizpůsobit.

BD Gajdošova, Brno

ul. Gajdošova, Brno (2007)

5podlažní dům obsahuje 26 jednopokojových bytů + obchod v parteru, parkování v podzemní hromadné garáži se zelenou střechou sloužící pro rekreaci obyvatel.

BD Kostelní Zmola

ul. Kostelní Zmola, Brno-Královo Pole (2011)

Objekt se skládá hmotově ze dvou hlavních objemových hmot, obdélníkového půdorysu, do sebe vložených, se suterénem z čelní strany otevřeným, postavených na sloupech. Otevřený prostor slouží jako parkovací plocha pro potřeby obyvatel bytového domu. Čelní a boční fasáda terasovitě uskakuje podle stávajícího okolního terénu, do jehož terénního zálivu je objekt usazen. Dům je šestipodlažní, zahrnuje 19 bytových jednotek, je zastřešen plochou střechou, jednotlivá kaskádovitě uskakující podlaží pak zastřešena zčásti terasami. Hlavní vstup do objektu je z východní strany z terénu do 1PP. Orientace parcely je S-J.

BD Křenovice

Křenovice (2011)

Objemová studie zastavění volného pruhu podél železniční dráhy v obci Křenovice zahrnuje 4 totožné bytové domy o 12 bytových jednotkách. Domy mají společné parkovací plochy v polozapuštěném podzemním prostoru. Soubor navazuje na plánovanou lokalitu rodinných domů.

BD ul. Antoníka Slavíka

ul. Antonína Slavíka, Brno (2012)

Současná urbanistická proluka vyplněna jednopodlažními garážemi je v návrhu nahrazena 8podlažním bytovým domem s obchodním parterem a dvěma posledními podlažími uskočenými ve směru sklonu terénu. Bytové jednotky jsou vyšší kategorie a velkoryse dimenzovány . Architektura domu navazuje tvaroslovím na okolní novorenesanční budovy, především rovnou uliční fasádou rozdělenou římsami a členitou dvorní stranou s balkony. Přesto si drží moderní ráz. Dvorní zahrada je zároveň střechou podzemního parkoviště.

Nástavba BD Bendlova Brno

Rajhrad lokalita Za školou

polyfunkční bytový dům Rajhrad (2011)

Projekt řeší vznik nové lokality zahrnující bytové domy a občanskou vybavenost včetně komunikací, sítí a ploch pro dopravu v klidu. Nová zástavba zaplňuje volný prostor mezi zastavěnými plochami urbanistické struktury – lokalitu rodinných domů v k.ú. Holasice a zastavěné plochy severně navazující obce Rajhrad. Návrh obsahuje budovu supermarketu s nástavbou bytového domu a restarací, další dva bytové domy a vnitřní komunikaci včetně míst pro parkování. Výstavba zabírá 21% plochy území, drží charakter maloměsta svou výškou do 4. NP a množstvím vzrostlé zeleně. Plochá střecha komerční části je pokryta vegetační vrstvou.

Kontaktujte nás

Vymyslíme pro Vás optimální řešení

Kontakty